Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.DEFINICJE

1.1. Administrator – L-W Lebda-Wyborny Spólka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda Śląska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342766, o kapitale zakładowym 800.000 PLN,  posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:6412355827, REGON: 240174139


1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.


1.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


1.4. Apteka Internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem aptekadziecka.pl.


1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Aptekę Internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

 

2. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

2.1 Administrator zbiera dane osobowe od użytkowników Apteki Internetowej w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Aptece Internetowej. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza.

 

2.2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

2.2.1 rejestracji konta w Aptece Internetowej;

2.2.2 składania zamówienia w Aptece Internetowej.

 

2.3. Podczas rejestracji konta w Aptece Internetowej Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

 

2.4. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Apteki mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

2.5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Aptece Internetowej.

 

2.6. Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowań użytkownika. System ten jest zintegrowany z Apteką Internetową i każdy użytkownik może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

 

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Do przetwarzania danych osobowych Administrator wykorzystuje oprogramowanie dla Apteki Internetowej firmy IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop. Dane przetwarzane są:

 

3.1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Aptece Internetowej dane Użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Aptece Internetowej.

 

3.2. W celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Apteki Internetowej lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

3.3. W celu obsługi zamówień dokonywanych bez rejestracji użytkownika.

 

3.4. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

 

3.5.   W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

3.6. W przypadku dokonania zakupu w Aptece Internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 

3.6.1 Firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

3.6.2 Firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

3.6.3 Poczcie Polskiej S.A. Warszawie.

3.6.4 „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi dostawy do kiosków i saloników prasowy sieci RUCH.

 

3.7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 

3.8. W celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (system rekomendacji,  marketing automation). Dane przekazywane firmom: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop oraz Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków.

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych do powyższych celów jest art. 6 ust. 1 lit. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

 

4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 

4.1. Apteka Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies, które są zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

 

 

4.2. Administrator wykorzystuje trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:

 

4.2.1 Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Apteki Internetowej)

4.2.2 „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.2.3 Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Apteki Internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Apteki Internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Apteki Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Apteki Internetowej.

 

4.3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

 

4.3.1 uwierzytelniania Użytkownika w Aptece Internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika w Aptece Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Apteki Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.3.2 analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystaja ze Strony Internetowej Apteki, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

4.4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

4.4.1 zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

4.4.2 popularyzacji Apteki Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

4.5. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.aptekadziecka.pl i jej podstron, Użytkownik może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Użytkownik powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.aptekadziecka.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

 

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

6.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

6.2. Prawo uzyskania kopii danych

6.3. Prawo do modyfikacji danych osobowych.

6.4. Prawo do usunięcia danych

6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

6.6. Prawo do przenoszenia danych

6.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

6.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

6.9. Prawo wycofania zgody

 

6.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6.11.  Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą e-mailową na adres: bok@aptekadziecka.pl Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Aptece Internetowej regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

7.1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Apteki Internetowej są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

 

7.2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

7.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@aptekadziecka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

 

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@aptekadziecka.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel